Driftstörning avhjälpt

2023-12-10 12:53 - Felet i Igelboda, områden runt Igelbodaskolan, Vinterbrinksvägen, och Sätravägen. Är nu åtgärdat. Orsak: kabelfel.

Kunderna har strömmen tillbaka sedan 2023-12-10 12:47.