Driftstörning avhjälpt

2023-12-05 21:10 - Felet i Saltsjöbaden: Ringvägen, Danska Backarna, Gamla skolvägen och Saltsjövägen är nu åtgärdat. Kunderna har strömmen tillbaka sedan 2023-12-05 20:51.